Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk neergelegde tekst. Onze leveringsvoorwaarden staan hieronder beschreven en worden u op verzoek toegezonden.

Klik hier om de algemene voorwaarden te lezen.